Co je Deník člověka?

Deník člověka (DČ) je místo věnované hlubšímu smyslu. Naleznete zde eseje o lásce, štěstí a sebeúctě věnované nejen ženám. Inspirováno skutečnými lidmi, trápeními, sny a nadějemi.

Upřímnost k sobě, druhým a světu. Vážit si sebe, věřit si a stát si za sebou. Být tím, kým skutečně jsme. Naslouchat svému srdci a jít tam, kam nás vede. To jediné je klíč ke štěstí, skutečné lásce, sebeúctě a smysluplnějšímu životu.

Cílem veškeré tvorby na DČ je si tohle neustále připomínat.

Proč? Protože je jednoduché na to zapomenout. Zapomenout na sebe a na to, co cítíme. Potlačit to, co si přejeme nebo co si ve skutečnosti myslíme. Mlčet a neříkat nahlas svou pravdu. Nechat se srážet na zem. Uzavřít se a nebýt tím, kým člověk ve skutečnosti je.

Ze strachu a obav. Paradoxně to ale člověka neochrání. Naopak. Izoluje ho to a uvrhne do osamění a slepé uličky. Do opakujícího se cyklu pochyb a nejistoty. Do nešťastných a nesprávných vztahů. Vztahů, které ho o to více vysilují. A čím citlivější člověk je, o to hůře si tím vším prochází, o to horší bolest ho pak čeká.

Eseje na Deníku člověka proto nepromlouvají k těm, kdož jsou šťastní a veselí, ale naopak k těm, kdo se šťastní necítí, kdo si připadají třeba trochu ztracení a nejistí, osamělí a odtržení od sebe i druhých. Těm, kdo se trápí a nevědí, jak z toho ven.

Ne snad, že by DČ nabízel odpovědi na všechny otázky. Spíše vede k zamyšlení. A k uvědomí, že v tom nikdo není sám. Všichni jsme na stejné lodi. Všichni pouze hledáme štěstí a lásku.

Můžete se také připojit k naší komunitě na Facebooku nebo přímo do naší diskusní skupiny.

Máte-li jakékoli náměty či návrhy, neváhejte se s námi podělit na redakce@denikcloveka.cz.