Co je Deník člověka?

DČ je portál a platforma, kde se potkávají a sdílejí svoji tvorbu lidé, kteří se zajímají o překročení vlastních hranic a zóny pohodlí, kteří mají odvahu dělat a uvažovat jinak než většina ostatních, lidé, kteří vyhledávají větší naplnění a opravdovost v životě, a v neposlední řadě lidé, kteří touží po skutečném porozumění sobě, ostatním a světu a nalezení vášně ve všem, co dělají a kam směřují.

Co tu můžete nalézt:

Myšlenky a eseje, které se hluboce dotýkají našich každodenních starostí, mezilidských vztahů, práce a financí, cestování a mnoho dalšího. Často jsou to myšlenky, které (ač nevyřčeny nahlas) mívá každý z nás, ale bojíme se je ukázat ostatním, nebo cenné lekce vycházející z životních událostí. DČ je místo, kde nemáme zábrany a toužíme po shození všech masek skrze upřímná srdce.

Příběhy lidí, kteří žijí netradičním nebo alternativním životní stylem. Lidí, kteří odmítli následovat standardní cestu, jakou jim předložila naše společnost, a kupříkladu tak pracují zatímco cestují napříč světem, jedí zcela jinak a dosahují tak mimořádné energie a zdraví, nebo se zbavili špatných návyků, které jsou obecně přijímány jako normální, a dosáhli tak zcela nové životní zkušenosti.

Univerzitu, kde shromažďujeme inspirativní a vzdělávací materiály, které nám mohou dopomoci na cestě z místa, kde jsme, tam, kde chceme být. Dopomoci stát se člověkem, kterým se toužíme stát. Život je příliš krátký na to, abychom ustrnuli, raději se snažíme stále rozvíjet a prožívat tak více radosti.

DČ považujeme nejen za unikátní projekt jako spíše i za společenské hnutí, jehož prvotním cílem je inspirovat a motivovat lidi k tomu, aby dělali to, po čem opravdu touží, a aby bez jakýchkoliv výčitek přijímali sami sebe a žili v naprosté autenticitě a upřímnosti nejen k ostatním ale i sobě samým.

I vy nám můžete pomoci změnit kousek světa k lepšímu, přidejte svůj vlastní příběh nebo myšlenku, můžete se také připojit k naší komunitě na Facebooku.

Máte-li jakékoli náměty či návrhy, neváhejte se s námi podělit na redakce@denikcloveka.cz.

Pokud vás zajímá naše filosofie, přečtěte si Manifest nového člověka.